ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဆောင်းပါးများ

၂၀၂၁ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာမခံဈေးကွက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်များ
Read Article ⟶
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသက်အာမခံအကြောင်း သိထားရမည့် အမှန်တရားများ
Read Article ⟶
ဒေါ်ဇာခြည်တင်
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ် ဦးဆောင်သူခေါင်းဆောင်များ ကို အားပေး ပံ့ပိုးခြင်း
Read Article ⟶
နေထိုင်မှုပုံစံသစ်အခြေအနေတစ်ရပ်မှာ အဖွဲ့သားများကို ထိရောက်စွာ စီမံဦးဆောင်ခြင်း
Read Article ⟶
အာမခံဝန်ဆောင်မှုထုတ်ကုန် ရောင်းချခြင်း အနုပညာ (အပိုင်း ၂)
Read Article ⟶
အာမခံဝန်ဆောင်မှုထုတ်ကုန် ရောင်းချခြင်း အနုပညာ (အပိုင်း ၁)
Read Article ⟶
အသက်အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ရှုထောင့်အသစ်ဖြင့် ချဉ်းကပ်နိုင်စေမည့် အချက်များ
Read Article ⟶
ဒေါ်ဇာခြည်တင်
ခေါင်းဆောင်တိုင်းတွင် ရှိသင့်သည့် အဓိကအရည်အချင်း ၅ ခု
Read Article ⟶
ဒေါ်ဇာခြည်တင်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အာမခံကဏ္ဍအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
Read Article ⟶
ဒေါ်ဇာခြည်တင်
နေထိုင်မှုပုံစံသစ် တစ်ရပ်မှာဖြစ်လာမည့် အသက်အာမခံအကြောင်း
Read Article ⟶
အသက်အာမခံလုပ်ငန်း တွင် ပူးတွဲမိတ်ဖက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၌ ရရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံ သင်ခန်းစာများ
Read Article ⟶
ဒေါ်ဇာခြည်တင်
ဝန်ထမ်းတိုင်း ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု ဖန်တီးခြင်း
Read Article ⟶
Omotenashi : ဂျပန်လူမျိုးများ၏ ဧည့်ဝတ်ပျူငှာခြင်း သဘောတရားကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးခြင်း
Read Article ⟶
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ People First ခံယူချက်နှင့် ဂျပန်လူမျိုးတို့၏ဓလေ့
Read Article ⟶
လေးစားထိုက်သည့် အာမခံကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်တွင်ရှိသည့် အရည်အချင်းများ
Read Article ⟶
ဒေါ်ဇာခြည်တင်
တိုးတက်လာမည့် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍအပေါ်ထားရှိသည့် ကျွန်မ ၏ သုံးသပ်ချက်များ
Read Article ⟶
တိုးတက်လာမည့် အာမခံလုပ်ငန်း၏ ဖြန့်ချိရေးကဏ္ဍဆိုတာ တာတိုပြေးပွဲလား၊ မာရသွန်လား?
Read Article ⟶